1. INFORMACJE I ZASADY OGÓLNE

   1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem www.pasiekajanczarczyk.pl jest prowadzony przez Janissero Janczarczyk Tomasz ul. Ogrodowa 35, 64-820 Szamocin NIP 6070061116 REGON 367573697 

   2. Kontakt ze sklepem możliwy jest pod adresem e-mail: pasieka.janczarczyk@gmail.com numerem telefonicznym 727 933 304 oraz 727 934 252 i adresem pocztowym: Pasieka Janczraczyk, ul. Ogrodowa 35, 64-820 Szamocin

   3. Regulamin obowiązuje Konsumentów oraz Przedsiębiorców korzystających z usług sklepu internetowego pasiekajanczarczyk.pl

   4. Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym pasiekajanczarczyk.pl przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji zamówienia.

   5. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.Dz. U. z 2013 poz. 1422.), a także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w Sklepie internetowym.

   6. Sklep Internetowy pasiekajanczarczyk.pl prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową za pośrednictwem sieci Internet.

   7. W celu złożenia zamówienia Klient musi być osobą pełnoletnią i posiadać/ dysponować aktywną skrzynką elektroniczną (e-mail) za pośrednictwem której nastąpi kontakt w kwestiach realizacji zamówienia.

   8. Wszystkie towary oferowane w Sklepie Internetowym pasieka.janczarczyk.pl są oryginalne naturalne i nieprzetworzone oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

  2. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

   1. Sklep Internetowy pasiekajanczarczyk.pl prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

   2. Umowy sprzedaży pomiędzy sklepem a Klientem zawierane są w języku polskim.

   3. Podmioty zagraniczne zainteresowane ofertą Sklepu Internetowego pasiekajanczarczyk.pl mogą kontaktować się bezpośrednio z obsługą sklepu na podane w Regulaminie dane kontaktowe.

   4. Zamówienia w sklepie internetowym można składać 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę na stronie www.pasiekajanczarczyk.pl

   5. Czas realizacji zamówienia od momentu wpływu płatności na konto to od 24 do 72 godzin od poniedziałku do piątku. Zamówienia złożone w sobotę, niedzielę i święta realizowane są w najbliższy przypadający dzień roboczy.

   6. Podane na stronie ceny są cenami brutto. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki, jest on naliczany podczas składania zamówienia.

   7. Zamówienie może być zrealizowane tylko jeśli Klient wypełni poprawnie formularz składania zamówienia, to znaczy: poda prawidłowe imię i nazwisko, dane adresowe, e-mailowe i numer telefonu. Jeśli podane przez Klienta dane nie będą prawidłowe, sklep skontaktuje się z klientem w celu weryfikacji zamówienia. Jeśli kontakt nie będzie skuteczny w ciągu 72 godzin, sklep ma prawo anulować zamówienie.

   8. Zamówienie można składać zarówno po rejestracji w Sklepie Internetowym pasiekajanczarczyk.pl za pośrednictwem konta Klienta jak i bez rejestracji.

   9. Sposób dostawy przesyłki wybierany jest przez Klienta podczas składania zamówienia. Paczki wysyłane są za pośrednictwem InPost, za pobraniem lub płatnością z góry. Zamówienie można też odebrać osobiście po uprzednim kontakcie telefonicznym.

   10. Klient jest informowany o kosztach przesyłki na etapie składania zamówienia. Koszt zależy od aktualnych stawek wybranego przewoźnika i zależy od wagi i rozmiarów przesyłki.

   11. Klient może dokonać płatności korzystając z bezpośredniego przelewu bankowego na konto Sklepu Internetowego pasiekajanczarczyk.pl, podane w jednym z kroków, podczas składania zamówienia, skorzystać z ” szybkiego przelewu” lub płatności kartą za pośrednictwem payu (musi zaakceptować regulamin payu podczas dokonywania transakcji), za pobraniem lub przy odbiorze gotówką.

   12. Do zakupionych produktów wystawiamy fakturę imienną, dlatego podanie danych Klienta jest niezbędne.

   13. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem w magazynie lub z innych przyczyn uniemożliwiających pełną realizację zamówienia Klienta, Sprzedawca zawiadomi go w ciągu 48godzin o zaistniałej sytuacji w wiadomości wysłanej na adres mailowy wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia lub telefonicznie. Klient ma prawo zdecydować czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.

    W przypadku anulowania Sprzedawca zwróci na rachunek Klienta całą kwotę odpowiadającą cenie zamówienia. W przypadku częściowej realizacji zamówienia zwróci kwotę odpowiadającą cenie niedostępnego towaru na konto podane przez klienta, jeśli Klient zapłacił za zamówienie przed wysyłką. Zwrot nie dotyczy zamówień, które są dostarczane za pobraniem. W ich przypadku Sprzedawca obniży kwotę pobrania, pomniejszając ją o cenę niedostępnego produktu.

  3. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

   1. Klient (konsument), który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni (podstawa prawna: “art. 27, 28, 29, 31, 37 i 38 ustawy o prawach konsumenta.). Produkt musi być jednak w stanie nienaruszonym. Wypełnione oświadczenie należy wysłać na adres sklepu lub e-mail: pasieka.kanczarczyk@gmail.com. Zwrot musi nastąpić najpóźniej w terminie 14 dni od momentu jego otrzymania.

   2. Na podstawie art. 38 ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi (konsumentowi), w odniesieniu do Towarów, dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, których opakowanie zostało otwarte, a po jego otwarciu nie można go zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych.

   3. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

   4. Zwrot kosztów zamówienia nastąpi w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Towaru od Klienta.

   5. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

   6. Jeżeli Klient wybrał w czasie dokonywania zakupu sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w sklepie internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

  4. REKLAMACJE

   1. Reklamacje należy składać na adres korespondencyjny sklepu lub e-mail: pasieka.janczarczyk@gmail.com

   2. Złożenie reklamacji polega na przesłaniu wyjaśnienia reklamacji (powód reklamacji) stwierdzających wady towaru wraz z dowodem zakupu i zdjęciem, oraz odesłania wadliwego towaru na adres: Pasieka Janczarczyk, ul. Ogrodowa 35, 64-820 Szamocin.

   3. Sklep Internetowy pasiekajanczarczyk.pl rozpatrzy reklamację w ciągu maksymalnie 14 dni od daty jej złożenia. Odpowiedź na reklamacje zostanie wysłana do klienta na wskazany adres korespondencyjny lub mailowy.

   4. Sklep Internetowy pasiekajanczarczyk.pl może wymienić towar na nowy, usunąć wadę lub oddać pieniądze za zakupiony towar w ciągu 14 dni na wskazany przez Klienta (konsumenta) numer rachunku bankowego lub inny wskazany przez Konsumenta sposób.

   5. W przypadku reklamacji związanej z usługami kurierskimi InPost, warunkiem jej rozpatrzenia jest obowiązkowe otwarcie każdorazowo paczki przy kurierze lub odbiorze w paczkomacie w momencie dostarczenia paczki, w celu weryfikacji dostarczonego produktu.

   6. Produkty z paczek, które nie zostały otwarte przy kurierze nie będą rozpatrywane. Jest to warunkowane polityką reklamacyjną usług kurierskich, które odrzucają reklamację, która nie została zgłoszona przy kurierze. Produkty są zapakowane bezpiecznie w folię bąbelkową i stretch.

   7. Brak protokołu reklamacyjnego sporządzonego w trakcie odbioru przesyłki może być podstawą do odrzucenia reklamacji z powodu braku dowodów na uszkodzenie powstałe w trakcje transportu i możliwe przyjęcie przez Sprzedawcę, że doszło do niego podczas użytkowania produktu. W szczególności dotyczy to uszkodzeń mechanicznych (pęknięć, zbić).

  5. POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

   1. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów w związku z zakupami jest Sklep Internetowy pasiekajanczarczyk.pl,

   2. Administrator informuje Użytkowników, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
    - Edrone Sp. z o.o., ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków, NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197 – w celu korzystania z systemu mailingowego edrone.me, służącego do przesyłania newslettera,
    - Edrone Sp. z o.o., ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków, NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197:– w celach marketingowych tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii emali, sms, social media uruchomionej lub wskazanej przez Administratora za pomocą systemu edrone.

   3. Administrator informuje, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez użytkownika/Klienta w ramach strony internetowej Sklepu:​
    - kody śledzenia edrone – w celu analizy statystyk strony internetowej Sklepu, a także w celach marketingowych tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii e-mali, sms, social media uruchomionej lub wskazanej przez Administratora za pomocą systemu edrone.

   4.  Klientem w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do Klienta.

   5. Klient może zmienić swoje dane osobowe lub je usunąć kontaktując się ze sklepem w dogodny dla siebie sposób poprzez dane podane w Informacjach i zasadach ogólnych w punkcie 2.

   6. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży i kontaktu zKlient nie może zmienić danych jednorazowego zamówienia jeśli to już zostało do niego nadane.

  6. USTALENIA KOŃCOWE

   1. Zmiana Regulaminu następuje poprzez publikację jego nowej treści na stronie internetowej Sklepu Internetowego pasiekajanczarczyk.pl, za uprzednim poinformowaniem o tym fakcie.

   2. Informację o zmianie Regulaminu umieszcza się w obszarze strony internetowej Sklepu nie później niż w terminie 10 dni przed datą rozpoczęcia jego obowiązywania.

   3. Sklep może zmienić ceny produktów w dowolnej chwili. Zmiana nie dotyczy zamówień będących w realizacji.

   4. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego.

   5. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej Sklepu.

Załącznik nr 1

do Regulaminu sklepu internetowego www.pasiekajanczarczyk.pl

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży