MATKA PSZCZELA
   17/03/2023 18:32:47
MATKA PSZCZELA

Co to jest matka pszczela?

Pszczela matka, znana również jako królowa pszczół, jest kluczową pszczołą w rodzinie.

Odpowiedzialna za złożenie jaj w ulu a co za tym idzie, zapewnienie przetrwania i wzrostu kolonii.

Bez Matki Pszczelej rodzina nie może przetrwać.

Pszczoły matki są większe niż pszczoły robotnice. Mają dłuższe ciało i zakrzywiony odwłok, który

służy do składania jaj. Mają też większą masę niż pszczoły robotnice, co utrudnia im latanie i

wykonywanie innych zadań poza ulem. Przed wylotem z gniazda, matka przechodzi proces

odchudzania. Wtedy jest zdolna do lotu.

Rola Matki pszczelej zaczyna się, gdy wychodzi ze swojego stadium poczwarki jako dziewicza

królowa. Następnie udaje się na loty godowe, aby połączyć się z trutniem, czyli samcem pszczoły,

który rozwinął się z niezapłodnionego jaja innej królowej. Po zapłodnieniu wraca do ula i zaczyna

składać jaja.

Matka pszczela może złożyć do 2000 jaj dziennie w szczycie sezonu. Po złożeniu jaj w komórkach

plastra miodu, pszczoły „podlewają” jajo mleczkiem pszczelim. W późniejszej fazie wykształca się

lawa, później poczwarka. W tym stadium komórki są zasklepiane przez robotnice, w celu

przepoczwarzenia się w stadium pszczoły dorosłej. Trutnie są dużo większe niż pszczoły. Do ich

wychowu potrzebne są większe komórki w plastrze. Kiedy królowa składa jajo trutnia musi złapać się

za krawędzi komórki o większej średnicy, przez co jajo nie zostaje zapłodnione. Z niezapłodnionego

jaja wygryza się truteń, którego jedynym zadaniem jest przekazanie genów podczas lotu godowego.

Oprócz składania jaj, pszczoła matka uwalnia również feromony, które regulują zachowanie innych

pszczół w kolonii. Te feromony sygnalizują pszczołom robotnicom, że rodzina jest zdrowa i silna oraz

pomagają utrzymać strukturę społeczną ula. W teorii każda robotnica jest zdolna do złożenia jaj.

Jednak w rodzinie pszczelej panuje absolutna dyktatura zachowywana między innymi dzięki

feromonom.

Żywotność matki pszczoły jest dłuższa niż pszczoły robotnicy i trwa nawet do pięciu lat. Kiedy

pszczoła matka zaczyna tracić zdolność składania jaj lub umiera, pszczoły robotnice rozpoczynają

proces wychowywania nowej królowej pszczół. Wybiorą kilka młodych larw i nakarmią je specjalną

dietą z mleczka pszczelego, co spowoduje, że rozwiną się w królowe pszczół.

PODSUMOWANIE

Podsumowując, pszczoła matka jest istotną częścią kolonii pszczół miodnych. Jest odpowiedzialna za

złożenie wszystkich jaj w ulu, a jej feromony pomagają regulować zachowanie pozostałych pszczół.